Czech Mountain Division
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.


World of Tanks
 
PříjemPortálHledatRegistracePřihlášení

 

 World of Tanks Release Plan for 2011-2012!

Goto down 
AutorZpráva
LuboS
Absolut
Absolut
LuboS

Poèet pøíspìvkù : 108
Join date : 26. 03. 11
Age : 101
Location : Hostinné-Mönchsdorf-Czech republik

World of Tanks Release Plan for 2011-2012! Empty
PříspěvekPředmět: World of Tanks Release Plan for 2011-2012!   World of Tanks Release Plan for 2011-2012! Icon_minitime19/14/2011, 20:47

Dear players,

World of Tanks team gives you the unique opportunity to see the general plan of game development in 2011-2012! Publishing of the release plan for a year is the rara avis in the world gaming industry, you will hardly find the year's development plan of a project. We are sure, that we will implement and set out all that we have planned, because each member of our Team is a skilled expert of what he or she does. 300 professionals of the development team work on the new gameplay modes, new tank models, new maps and visual effects, post the updates on the servers, operate them and do their best to entertain the players and make the game real fun! In other words, every dev loves his or her work and lays him or herself out to perfect the high quality of World of Tanks!

At this stage we introduce the General Release Plan of World of Tanks in 2011-2012. Please, pay attention to the fact that the list of upcoming features is not full and the dates are subject to change. Be sure to see many more specialties with every update!


Maps

Each update will introduce 1-2 new maps.

Maps featuring North American Landscapes are planned for release in Q4 2011, after that the following regions are going to be covered:

Africa
South America
Australia
China, Korea
Japan

Maps featuring all regions above are currently in development. The details on maps will be announced upon the release of each particular update.


Tanks
American tanks

medium tank M4A3E2, light tank M24 - Q3 2011;

tank destroyers M8A1, T49, M18 Hellcat, T28 prototype - Q1 2012;

heavy tanks M103, T110, tank destroyer T25-2 - Q1 2012.

Soviet tanks

light tanks T-50, T-50-2 - Q3 2011;

tank destroyer SU-85 (I) - Q4 2011;

tank destroyers SU-100M-1, SU-101, SU-122-54 - Q4 2011;

heavy tanks KV-1, KV-2, KV-4, Т-150, ST I, Object 252 - Q1 2012.

German tanks

medium tank Pz.Kpfw.IV Hydraulic - Q4 2011;

tank destroyers Marder III, DickerMax, Nashorn, Sturer Emil, Jagdpanzer E100 - Q4 2011;

SPGs E10, E25, JagdTiger Sd Kfz 185 (88/71) - Q2 2012.

French tanks

light, medium, and heavy tanks Renault FT, Renault D1, Renault D2, Renault B1, ARL 44, AMX 50 100mm, AMX-50 120mm, Hotchkiss H35, AMX 38, AMX 40, AMX 13 75mm, AMX 13 90mm, Chatillon 25t, BDR G1B, AMX M4 (1945), AMX-50 B, AMX 12t , Lorraine 40t - Q4 2011;

SPGs Renault BS, Lorraine 39 L AM, AMX 13 AM 105mm, AMX 13 F3 AM, Lorraine155 (50), Lorraine155 (51), Bаt.-Chatillon AM 155mm - Q1 2012;

tank destroyers Pak40 FCM 36 (f), 10.5cm leFH18 B2 (f), Panzerjäger 35R - Q1 2012;

tank destroyers Renault FT AC, Lorraine 37 L AC, Somua SAu 40, Somua S 35 CA, ARL V 39, AMX AC Mle.1946, AMX AC Mle.1948, AMX50 Foch - Q1 2012;

medium tank Renault G1R, light tank АМХ 13 FL11 - Q1 2012.

British tanks - Q2 2012
Japanese tanks - 2012


New Game Modes

Company battle divisions: tier 10 max with no overall tier limitation, tiers 8, 6, and 4 max with the respective overall tier limitation - Q4 2011;

Assault (one team attacks, the other one defends the base) and Encounter battle (two teams are to capture the base in the center of the map) - Q4 2011;

Garage battle – players can use several tanks (one after another) in one battle (“limited respawn”) - Q1 2012;

Escort (only a few tanks from the team have the ability to capture enemy's base, the opposite team is to stop potential invaders) - Q1 2012;

Historical battle - faction based battles with historically justified restrictions on vehicles and modules available - 2012.


Ultimate Conquest (Clan Wars)

Fog of war in clan battles - Q4 2011;

Cooldown period for destroyed vehicles - Q4 2011;

Expansion of the global map. The following regions are going to be added in the prescribed order: North America, Africa, South America, Australia, Korea, China, Japan - 2012;

Clan treasure transactions - 2012;

Clan armoury, clan consumables and tanks - 2012.


Performance and Game Client

Packed resources decreasing map loading time - Q4 2011;

Pre-caching – optimized vehicle model loading for Low-end PCs - Q4 2011;

New firing effects, explosions, and other visual effects will be added gradually - Starting Q4 2011.


New Features (Misc)

Vehicle customization: camouflage and horn sounds - Q4 2011;

Mini-map customization and new functionality - Q4 2011;

Interface game tutorial - Q4 2011;

Quick in-game violation report system - Q4 2011;

New crew skills and perks - Starting Q4 2011;

New aсhievements - Q1 2012;

Expanded post-battle statistics, also accessible in garage menu - Q1 2012;

Realistic vehicle physics - Q1 2012;

Extended platoons for up to 5 players - Q1 2012;

Improved match-making system - Q1 2012;

National crew voices (crews of each nation speak their mother tongue) - 2012;

Battle game tutorial - 2012;

Commander’s chart - 2012;

Improved chat functionality, official language-based chat subchannels - 2012.

Notice! Release plans stated above are subject to change.

The list of the specialties will extend with every update release! Stay tuned for more World of Tanks, that’s gonna be fun!
Přeloženo Google:
Vážení hráči,

World of Tanks tým vám jedinečnou příležitost vidět obecný plán vývoje her v letech 2011-2012! Publikování verze plánu pro rok rara avis v průmyslu světa her, budete jen těžko najít letošní plán rozvoje projektu. Jsme si jisti, že budeme realizovat a stanovit to, co jsme si naplánovali, protože každý člen našeho týmu je zkušený odborník, co on nebo ona dělá. 300 odborníkům práce vývojového týmu na nové herní módy, nové nádrže modely, nové mapy a vizuální efekty, po aktualizaci na serverech, provoz je a tak se snaží bavit hráče a dělají hru opravdová zábava! Jinými slovy, každý dev miluje svou práci, a stanoví jej nebo sebe ven k dokonalé kvalitě World of Tanks!

V této fázi jsme zavedli všeobecné uvolnění plánu Světové nádrží v letech 2011-2012. Prosím, věnujte pozornost tomu, že seznam připravovaných funkcí není úplný a termíny se mohou měnit. Ujistěte se, že uvidíte více specialit s každou aktualizací!


Mapy

Každá aktualizace se představí 1-2 nových map.

Mapy Severní Ameriky představovat krajiny naplánováno na 4. čtvrtletí roku 2011, poté, že tyto regiony se chystáte být zahrnuty:

Afrika
Jižní Amerika
Austrálie
Čína, Korea
Japonsko

Mapy uvádět ve všech regionech výše jsou v současné době ve vývoji. Podrobnosti na mapách budou oznámeny po vydání každé jednotlivé aktualizace.


Tanky
Americké tanky

střední tank M4A3E2, lehký tank M24 - 3. čtvrtletí 2011;

tanků M8A1, T49, M18 Hellcat, T28 prototyp - 1. čtvrtletí 2012;

těžké tanky M103, T110, tanků T25-2 - 1. čtvrtletí 2012.

Sovětské tanky

lehké tanky T-50, T-50-2 - 3. čtvrtletí 2011;

tanků SU-85 (I) - 4. čtvrtletí 2011;

tanků SU-100M-1, SU-101, SU-122-54 - 4. čtvrtletí 2011;

těžké tanky KV-1, KV-2, KV-4, Т-150, ST I, objekt 252 - 1. čtvrtletí 2012.

Německé tanky

střední tank Pz.Kpfw.IV Hydraulika - 4. čtvrtletí 2011;

tanků Marder III, DickerMax, Nashorn, Sturer Emil, Jagdpanzer E100 - 4. čtvrtletí 2011;

SPgŠ E10, E25, Jagdtiger Sd Kfz 185 (osmdesát osm sedmdesát jedeniny) - 2. čtvrtletí 2012.

Francouzské tanky

lehké, střední a těžké tanky Renault FT, Renault D1, D2 Renault, Renault B1, ARL 44, AMX 50 100 mm, AMX-50 120mm, Hotchkiss H35, AMX 38, AMX 40, AMX 13 75mm, AMX 13 90 mm, 25 tun Chatillon , BDR G1B, AMX M4 (1945), AMX-50 B, AMX 12 tun, 40 tun Lorraine - 4. čtvrtletí 2011;

SPgŠ Renault BS, Lorraine 39 L AM, AMX 13 AM 105 mm, AMX 13 AM F3, Lorraine155 (50), Lorraine155 (51), Bаt.-Chatillon AM 155 mm - 1. čtvrtletí 2012;

tanků Pak40 FCM 36 (f), 10,5 cm leFH18 B2 (f), Panzerjäger 35R - 1. čtvrtletí 2012;

tanků Renault FT AC, Lorraine 37 L AC, Somua SAU 40, S 35 Somua CA, ARL V 39, AMX AC Mle.1946, AMX AC Mle.1948, AMX50 Foch - 1. čtvrtletí 2012;

střední tank Renault G1R, lehký tank АМХ 13 FL11 - 1. čtvrtletí 2012.

Britské tanky - 2. čtvrtletí 2012
Japonských tanků - 2012


Nové herní módy

Divize společnosti bitva: úroveň 10 Maximální bez omezení celkové vrstvy, vrstvy 8, 6, a 4 max s příslušnými celkové Tier omezení - 4. čtvrtletí 2011;

Assault (jeden tým útoky, druhá obhajuje základny) a setkat se bitva (dva týmy mají zachytit základní ve středu mapy) - 4. čtvrtletí 2011;

Garáž bitva - Hráči mohou používat několik tanků (jeden za druhým), v jedné bitvě (dále jen "omezená respawn") - 1. čtvrtletí 2012;

Escort (pouze několik tanků z týmu mají schopnost zachytit nepřátelské základny, naopak tým zastavit potenciálním útočníkům) - 1. čtvrtletí 2012;

Historická bitva - frakce na bitvy s historicky oprávněné omezení vozidel a moduly - 2012.


Konečný Conquest (Clan Wars)

Mlha války v klanu bitvách - 4. čtvrtletí 2011;

Cooldown období zničené vozidla - 4. čtvrtletí 2011;

Rozšíření globální mapě. Tyto oblasti se budou přidány v předepsaném pořadí: Severní Amerika, Afrika, Jižní Amerika, Austrálie, Korea, Čína, Japonsko - 2012;

Clan poklad transakce - 2012;

Clan zbrojnice, klan spotřební materiál a tanky - 2012.


Výkon a herní klient

Balíčky zdroje klesá načítání map - 4. čtvrtletí 2011;

Pre-caching - optimalizovaný model vozidla zatížení pro low-end PC - 4. čtvrtletí 2011;

Nové palby efekty, exploze, a další vizuální efekty budou přidávány postupně - Od 4. čtvrtletí 2011.


Nové funkce (Misc)

Přizpůsobení vozidla: maskování a zvuky horn - 4. čtvrtletí 2011;

Mini-mapa úpravy a nové funkce - 4. čtvrtletí 2011;

Rozhraní hry tutorial - 4. čtvrtletí 2011;

Rychlé in-game rozporu Zpráva systém - 4. čtvrtletí 2011;

Nová posádka dovednosti a výhody - Od 4. čtvrtletí 2011;

Nové aсhievements - 1. čtvrtletí 2012;

Rozšířená po bitvě statistiky, rovněž dostupné v garáži menu - 1. čtvrtletí 2012;

Realistické fyzikální stránce vozidel - 1. čtvrtletí 2012;

Rozšířené čety až pro 5 hráčů - 1. čtvrtletí 2012;

Vylepšená utkání systému tvorby - 1. čtvrtletí 2012;

Národní hlasy posádky (posádky každý národ mluví svým rodným jazykem) - 2012;

Bitva hru tutorial - 2012;

Velitele chart - 2012;

Vylepšená funkce chat, úřední jazyk na bázi chatu subchannels - 2012.

Upozornění! Plány vydání výše uvedené se mohou měnit.

Seznam specialit rozšíří se každé aktualizaci verze! Zůstaňte naladěni na další World of Tanks, že to bude zábava!

✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪
[You must be registered and logged in to see this image.]
[You must be registered and logged in to see this image.]
[You must be registered and logged in to see this image.]
Návrat nahoru Goto down
https://czmd.forumczech.com
 
World of Tanks Release Plan for 2011-2012!
Návrat nahoru 
Strana 1 z 1

Povolení tohoto fóra:Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru
Czech Mountain Division :: ★★★Czech Montain Division★★★ :: ★★★OZNÁMENÍ-NOTIFICATION★★★-
Přejdi na: