Czech Mountain Division
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.


World of Tanks
 
PříjemPortálHledatRegistracePřihlášení

 

 Skrytá propagace fašizmu-Hidden promotion of fascism

Goto down 
AutorZpráva
Tridsate
AnonymníSkrytá propagace fašizmu-Hidden promotion of fascism Empty
PříspěvekPředmět: Skrytá propagace fašizmu-Hidden promotion of fascism   Skrytá propagace fašizmu-Hidden promotion of fascism Icon_minitime15/22/2011, 12:58

Translated Gogle
Hidden promotion of fascism
Dear creators of World of Tanks
Some of your game ratings, these are the medals won in the game leads to a hidden promoting fascism and possibly violate laws of the Czech Republic, specifically Section 260 of the Criminal Code (promotion of fascism and the movements aimed at suppressing human rights groups). Therefore, I consider it necessary to point out. Public support for fascism is prohibited not only in Germany but also in many other (not only) European countries. Ideology perverse, violent and outrageous!
We should remember the thirties of this century and realize how close it is lifted from the right, march parádního Celtic crosses and the rule of a strongman, and clarify what constitutes such conduct znamená.Kolik suffering, deaths, accidents brought us .... 2nd World War and its associated fascist ideology.
Therefore, I urge you to rectify!
The text of the Act:
§ 260
(1)
Who supports or promotes a movement that clearly aims to suppress the rights and freedoms of citizens, or preaches ethnic, racial, class or religious hatred, shall be punished by imprisonment of one to five years

(2)
Imprisonment for three to eight years will be imposed on a perpetrator
a) commits an offense referred to in paragraph 1 of the press, film, radio, television, or other similarly effective means,
b) commits the offense as a member of an organized group or
c) commits such a crime in the state of emergency.


§ 261
Whoever publicly expressed sympathy for fascism or some other similar movements referred to in § 260, shall be punished by imprisonment for six months to three years.
Support and promotion of movements aimed at suppressing human rights and freedoms
§ 260
(1) A person who supports or promotes a movement that clearly aims to suppress the rights and freedoms
proclaims the man or ethnic, racial, religious or class hatred or hatred against another group
persons shall be punished by imprisonment for one year to five years.
(2) imprisonment for three to eight years will be imposed on a perpetrator
a) commits an offense referred to in paragraph 1 of the press, film, radio, television or other
similarly effective way,
b) if he commits such an act as a member of an organized group or
c) commits such a crime in the state of national emergency or war.
§ 261
Whoever publicly expressed sympathy for the movement referred to in § 260, shall be punished by imprisonment for
six months to three years.
§ 261a
Who publicly denies, denies, approves or tries to justify Nazi or Communist
genocide or other crimes of the Nazis and Communists against humanity shall be punished with imprisonment
imprisonment for six months to three years.
In force since 1 1st 2010:
§ 403
Establishment, support and promotion of movements aimed at suppressing human rights and freedoms
(1) A person who establishes, promotes, or promote a movement that clearly aims to suppress the rights and freedoms
humans, or preaches racial, ethnic, national, religious or class hatred or resentment towards another
group of persons shall be punished by imprisonment for one year to five years.
(2) imprisonment for three to ten years will be imposed on a perpetrator
a) commits an offense referred to in paragraph 1 of the press, film, radio, television, publicly accessible
computer networks or other similarly effective means,
b) commits such a crime as a member of the group,
c) commits such a crime as a soldier or
d) commits such a crime in the state of national emergency or war.
(3) Preparation of the crime.
§ 404
Expressions of sympathy for a movement seeking to suppress human rights and freedoms
Whoever publicly expressed sympathy for the movement referred to in § 403 paragraph 1, shall be punished by imprisonment for six
months to three years.
Regards
Original text:
Skrytá propagace fašizmu
Vážený tvůrci hry World of Tanks
Některá vaše hodnocení hry,jedná se o medaile získané ve hře vedou ke skrytému podporování fašizmu a pravděpodobně i porušují zákony České republiky, konkrétně paragrafu 260 trestního zákona (propagace fašismu a hnutí směřujících k potlačení práv a svobod skupiny obyvatel). Proto považuji za nutné na to upozornit. Veřejná podpora fašismu je zakázána nejen v Německu, ale i v mnoha dalších (nejen) evropských státech. Ideologie zrůdné, násilné a zavrženíhodné!
Měli bychom si připomenout třicátá léta tohoto století a uvědomit si, jak blízko je od zvednutí pravice, parádního pochodu a keltských křížů k vládě pevné ruky, a ujasnit si, co takové jednání znamená.Kolik útrap, mrtvých,neštěstí....nám přinesla 2.světová válka a s ní spojená fašistická ideologie.
Proto Vás důrazně žádám o nápravu!
Znění zákona:
§260
(1)
Kdo podporuje nebo propaguje hnutí, které prokazatelně směřuje k potlačení práv a svobod občanů, nebo hlásá národnostní, rasovou, třídní nebo náboženskou zášť, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let

(2)
Odnětím svobody na tři léta až osm let bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, nebo jiným podobně účinným způsobem,
b) spáchá-li tento čin jako člen organizované skupiny, nebo
c) spáchá-li takový čin za branné pohotovosti státu.


§261
Kdo veřejně projevuje sympatie k fašismu nebo k jinému podobnému hnutí uvedenému v §260, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.
Podpora a propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka
§ 260
(1) Kdo podporuje nebo propaguje hnutí, které prokazatelně směřuje k potlačení práv a svobod
člověka nebo hlásá národnostní, rasovou, náboženskou či třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině
osob, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let.
(2) Odnětím svobody na tři léta až osm let bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 tiskem, filmem, rozhlasem, televizí nebo jiným
podobně účinným způsobem,
b) spáchá-li takový čin jako člen organizované skupiny, nebo
c) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu.
§ 261
Kdo veřejně projevuje sympatie k hnutí uvedenému v § 260, bude potrestán odnětím svobody na
šest měsíců až tři léta.
§ 261a
Kdo veřejně popírá, zpochybňuje, schvaluje nebo se snaží ospravedlnit nacistické nebo komunistické
genocidium nebo jiné zločiny nacistů nebo komunistů proti lidskosti, bude potrestán odnětím
svobody na šest měsíců až tři léta.
V platnosti od 1. 1. 2010 :
§ 403
Založení, podpora a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka
(1) Kdo založí, propaguje nebo propaguje hnutí, které prokazatelně směřuje k potlačení práv a svobod
člověka, nebo hlásá rasovou, etnickou, národnostní, náboženskou či třídní zášť nebo zášť vůči jiné
skupině osob, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let.
(2) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán,
a) Spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou
počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem,
b) Spáchá-li takový čin jako člen organizované skupiny,
c) Spáchá-li takový čin jako voják, nebo
d) Spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu.
(3) Příprava je trestná.
§ 404
Projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka
Kdo veřejně projevuje sympatie k hnutí uvedenému v § 403 odst. 1, bude potrestán odnětím svobody na šest
měsíců až tři léta.
s pozdravem
P.S.
This text will be placed in other forums
Návrat nahoru Goto down
 
Skrytá propagace fašizmu-Hidden promotion of fascism
Návrat nahoru 
Strana 1 z 1

Povolení tohoto fóra:Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru
Czech Mountain Division :: ★★★Czech Montain Division★★★ :: Hosté příspěvky-Guests posts-
Přejdi na: